Krótko o sprzęcie komputerowym

Mówiąc o komputerach z całą pewnością nie można zapomnieć o sprzęcie komputerowym, który jest niezbędny po to aby nasz komputer w ogóle okazał się przydatny. Komputerowy sprzęt komputerowy można podzielić na zewnętrzny oraz wewnętrzny. Sprzęt komputerowy wewnętrzny to w większości elementy, które są niezbędne w ogóle to tego aby nasz komputer mógł działać. Do właśnie do tych elementów zalicza się dysk twardy, procesor, płytę główną oraz pamięć. Bez obecności tych wszystkich elementów nasz komputer w ogóle nie będzie działał. Do tego sprzętu zalicza się także wewnętrzne modemy, które nie są jednak potrzebne do prawidłowego działania komputera. Bez ich obecności komputer również jest sprawny. Wśród sprzętu zewnętrznego wskazuje się przede wszystkim na monitory, klawiatury, myszki, drukarki oraz skanery. Monitor oraz klawiatura jest wyposażeniem niezbędny. Monitor sprawia, że efekty naszej pracy na komputerze są wizualizowane i możemy je widzieć. Klawiatura umożliwia nam natomiast sprawowanie kontroli nad komputerem oraz nawiązywanie z nim komunikacji. Podobne funkcje spełnia myszka, która jednak nie jest konieczna. Zamiast niech można obsługiwać komputer wyłącznie za pośrednictwem klawiatury. Wymaga to jednak od użytkownika przyswojenia na pamięć wielu skrótów klawiszowych co z całą pewnością nie jest zadaniem prostym. Drukarka pozwala nam na wydrukowanie na papierze tego, co na komputerze zrobiliśmy.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by