O karcie graficznej

Jeśli mówimy o sprzęcie komputerowym z całą pewnością nie możemy zapomnieć o karcie graficznej, która jest rodzajem sprzętu znajdującego się wewnątrz komputera. To właśnie karta graficzna umożliwia komputerowi przedstawianie grafiki w takiej formie, która dla użytkownika komputera jest najbardziej przyjazna. Wyróżnia się obecnie dwa podstawowe rodzaje kart graficznych. Pierwsze to karty, które określa się mianem kart dedykowanych. Mogą one wykonywać swoją pracę jako oddzielne karty graficzne. Drugi rodzaj stanowią karty graficzne, które zostały zintegrowane z tak zwanym mostkiem północnym, czyli elementem, który wchodzi w skład tak zwanych chipsetów. Karty graficzne znajdują się we wnętrzu naszego komputera spełniają szereg rozmaitych funkcji. Przede wszystkim odpowiedzialne są za filtrowanie anizotropowe. Przyczynia się ono do poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Zadaniem kart graficznych jest także tak zwane mapowanie wypukłości, które pozwala odwzorować wypukłości znajdujące się na powierzchni obiektu, który ma zostać przedstawiony. Dzięki tej funkcji obraz staje się dużo bardziej naturalny. Montaż karty graficznej w naszym komputerze umożliwia nam także obserwowanie tak zwanych efektów cząsteczkowych. To właśnie ta funkcja karty graficznej pozwala na przedstawienie na przykład opadów śniegu bądź płomienia ognia. Bez tej funkcji byłoby to zupełnie niemożliwe. Jak widać karty graficzne spełniają szereg bardzo szczegółowych funkcji.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by