O klawiaturach do komputera

Mówiąc o sprzęcie komputerowym z całą pewnością nie można zapomnieć o klawiaturze. Urządzenie to pozwala nam zarówno na sterowanie naszym komputerem oraz wprowadzanie różnorakich danych do takich programów jak na przykład Microsoft Word czy Microsoft Excel. Klawiatury dzieli się między innymi ze względu na rodzaj konstrukcji jaka została zastosowana w ich budowie. Za najstarsze klawiatury uważa się te, które określa się mianem mechanicznych. Większość obecnych użytkowników komputerów takich klawiatur nawet nie pamięta. Wskazuje się również na klawiatury stykowe. Tutaj ruch klawiszy prowadzi do powstania swojego rodzaju zwarcia w skomplikowanym układzie elektronicznym. Takie klawiatury dzielą się dalej na kolejne rodzaje. Wyróżnia się więc klawiaturę sprężynową, membranową oraz klawiaturę z gumą przewodzącą. W budowie klawiatury membranowej dostrzeżemy kilka różnych warstw. Klawiatury z gumą przewodzącą są obecnie spotykane najczęściej. To właśnie klawiatury tego rodzaju są najczęściej wykorzystywane przez obecnych użytkowników komputerów. Wyróżnia się także klawiatury bezstykowe. Ten rodzaj dzieli się na kolejnych kilka. Wyróżnia się tutaj klawiatury optoelektroniczne, pojemnościowe oraz kontaktronowe. W podstawowym podziale klawiatur wyróżnia się także klawiatury ekranowe. Dzielą się one dalej na klawiatury dotykowe oraz klawiatury klasyczne. W przypadku tych klawiatur układ klawiszy pojawia się na ekranie.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by