Rodzaje oprogramowania komputerowego

Jeśli mówimy o oprogramowaniu komputerowym to z całą pewnością nie możemy zapomnieć o rodzajach oprogramowania. Oprogramowanie nie jest bowiem jednolita grupą. Dzieli się je na kilka różnych rodzajów. Jeśli pod uwagę weźmiemy przeznaczenie oprogramowania to wyróżnimy oprogramowanie systemowe, oprogramowanie, które pozwala na tworzenie innego oprogramowania, biblioteki programistyczne oraz programowanie użytkowe. Oprogramowanie systemowe to jeden z ważniejszych rodzajów oprogramowania. To bowiem dzięki programom tego rodzaju nasze komputery są w ogóle w stanie działać i z nami współpracować. To tego typu programy pozwalają na realizację licznych funkcji, które konieczne są do działania systemu operacyjnego. Oprogramowanie, które służy do tworzenia innego oprogramowania jest również niezwykle istotne. Bez tego rodzaju programów nie powstałby bowiem żaden inny program komputerowy lub też jego powstanie byłoby zdecydowanie bardziej utrudnione i wymagałoby zdecydowanie większego wysiłku od strony programisty. Oprogramowanie użytkowe to wszystkie te programy, które sprawiają, że nasz komputer jest w ogóle do czegoś przydatny. To właśnie tego rodzaju programy pozwalają nam wykonywać różnego rodzaju operacje. Wyróżnia się także wiele innych rodzajów oprogramowania komputerowego. Przykładem są na przykład gry komputerowe, które cieszą się wielką popularnością oraz komputerowe wirusy, które sieją spustoszenie w naszych komputerach.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by