O karcie graficznej

Jeśli mówimy o sprzęcie komputerowym z całą pewnością nie możemy zapomnieć o karcie graficznej, która jest rodzajem sprzętu znajdującego się wewnątrz komputera. To właśnie karta graficzna umożliwia komputerowi przedstawianie grafiki w takiej formie, która dla użytkownika komputera jest najbardziej przyjazna. Wyróżnia się obecnie dwa podstawowe rodzaje kart graficznych. Pierwsze to karty, które określa się mianem kart dedykowanych. Mogą one wykonywać swoją pracę jako oddzielne karty graficzne. Drugi rodzaj stanowią karty graficzne, które zostały zintegrowane z tak zwanym mostkiem północnym, czyli elementem, który wchodzi w skład tak zwanych chipsetów. Karty graficzne znajdują się we wnętrzu naszego komputera spełniają szereg rozmaitych funkcji. Przede wszystkim odpowiedzialne są za filtrowanie anizotropowe. Przyczynia się ono do poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Zadaniem kart graficznych jest także tak zwane mapowanie wypukłości, które pozwala odwzorować wypukłości znajdujące się na powierzchni obiektu, który ma zostać przedstawiony. Dzięki tej funkcji obraz staje się dużo bardziej naturalny. Montaż karty graficznej w naszym komputerze umożliwia nam także obserwowanie tak zwanych efektów cząsteczkowych. To właśnie ta funkcja karty graficznej pozwala na przedstawienie na przykład opadów śniegu bądź płomienia ognia. Bez tej funkcji byłoby to zupełnie niemożliwe. Jak widać karty graficzne spełniają szereg bardzo szczegółowych funkcji.

O oprogramowaniu pirackim

Mówiąc o programach komputerowych z całą pewnością nie można zapomnieć o programach pirackich, które w ciągu ostatnich kilku lat stały się prawdziwą plagą i zmorą producentów oprogramowania komputerowego. Programy pirackie wybierane są przez większość użytkowników komputerów dlatego, że są dużo tańsze niż oprogramowanie legalne. W większości wypadków nie działają także gorzej od programu legalnego. Jeszcze kilka lat temu większość programów komputerowych można było kupić nagranych na płyty CD na różnorakich bazarach oraz straganach. Miały one nawet wydrukowane okładki, które do złudzenia przypominały te, które znajdowały się w programie oryginalnym. Obecnie taka forma piractwa jest coraz rzadsza. Większość osób korzysta z Internetu i ściąga nielegalne oprogramowanie bezpośrednio na swój komputer. Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że również jest to przestępstwo. Takie oprogramowanie wymaga często od użytkownika wielu zabiegów, które doprowadzają do działania programu. W większości wypadków bowiem programy te wymagają tak zwanego crackowania aby mogły zacząć działać. Często można również trafić na wersje próbne, które będą działały na przykład przez okres trzydziestu dni. Ściąganie takiego oprogramowania nie wiąże się jednak z żądnymi kosztami. Większość programów, które są w Internecie ściągane na legalnym rynku osiąga naprawdę wysokie ceny, które sprawiają, że większości osób po prostu na nie nie stać.

Krótko o sprzęcie komputerowym

Mówiąc o komputerach z całą pewnością nie można zapomnieć o sprzęcie komputerowym, który jest niezbędny po to aby nasz komputer w ogóle okazał się przydatny. Komputerowy sprzęt komputerowy można podzielić na zewnętrzny oraz wewnętrzny. Sprzęt komputerowy wewnętrzny to w większości elementy, które są niezbędne w ogóle to tego aby nasz komputer mógł działać. Do właśnie do tych elementów zalicza się dysk twardy, procesor, płytę główną oraz pamięć. Bez obecności tych wszystkich elementów nasz komputer w ogóle nie będzie działał. Do tego sprzętu zalicza się także wewnętrzne modemy, które nie są jednak potrzebne do prawidłowego działania komputera. Bez ich obecności komputer również jest sprawny. Wśród sprzętu zewnętrznego wskazuje się przede wszystkim na monitory, klawiatury, myszki, drukarki oraz skanery. Monitor oraz klawiatura jest wyposażeniem niezbędny. Monitor sprawia, że efekty naszej pracy na komputerze są wizualizowane i możemy je widzieć. Klawiatura umożliwia nam natomiast sprawowanie kontroli nad komputerem oraz nawiązywanie z nim komunikacji. Podobne funkcje spełnia myszka, która jednak nie jest konieczna. Zamiast niech można obsługiwać komputer wyłącznie za pośrednictwem klawiatury. Wymaga to jednak od użytkownika przyswojenia na pamięć wielu skrótów klawiszowych co z całą pewnością nie jest zadaniem prostym. Drukarka pozwala nam na wydrukowanie na papierze tego, co na komputerze zrobiliśmy.

O programach graficznych

Z pewnością każdy użytkownik komputera słyszał chociaż raz o programach graficznych. Jest to dość duża grupa programów, które umożliwiają tworzenie różnorakich obrazów, rysunków oraz obróbkę zdjęć. Wszystkie graficzne programy komputerowe można podzielić z uwagi na rodzaj materiału jaki może być poddawany obróbce. Wyróżnia się więc programy, które umożliwiają pracę z grafiką rastrową oraz grafiką wektorową. Te drugie dzieli się na programy umożliwiające pracę z grafiką dwuwymiarową, czyli 2D oraz z grafiką trójwymiarową, czyli 3D. Wśród programów przeznaczonych do pracy z grafiką rastrową znajduje się większość najbardziej znanych programów graficznych. Przykładem jest chociażby program Paint, który jest wbudowany w system Windows. Jest to program niezwykle prosty, ale przy odrobinie wysiłku można za jego pomocą tworzyć naprawdę interesujące obrazki. Kolejnym programem z tej grupy jest bijący ostatnio rekordy popularności program Photoshop. Wykorzystywany jest on przez profesjonalnych grafików. To właśnie ten program stał się znany dzięki możliwościom obróbki zdjęć jakie daje. Jego wielką wadą jest bardzo wysoka cena, która sprawia, że na zakup oryginalnego programu tego typu mogą pozwolić sobie jedynie profesjonaliści. Większość tych, którzy korzystają z tego programu w domu wykorzystuje wersję piracką. Z całą pewnością takie praktyki należy piętnować. Kolejnym znanym programem z tej grupy jest program Corel.

O edytorach tekstu

Mówiąc o programach komputerowych z całą pewnością nie możemy zapomnieć o edytorach tekstu, które zaliczane są do programów komputerowych wykorzystywanych najczęściej. Z pewnością każdy użytkownika komputera ma na swoim pececie zainstalowany przynajmniej jeden nieco bardziej skomplikowany edytor tekstu. Wszystkie edytory tekstowe możemy podzielić na dwie duże grupy. Jedną stanowią tak zwane proste edytory tekstu, do drugiej zaś zalicza się tak zwane rozbudowane edytory tekstu. Proste edytory tekstu nie umożliwiają zaawansowanego formatowania tekstu. Można w nich w zasadzie jedynie wprowadzić tekst oraz nadać mu bardzo prosty wygląd. Do takich edytorów tekstu zalicza się między innymi program WordPad, który wbudowany jest w system Windows. Jeśli chcemy stworzyć tekst, który będzie sformatowany w sposób zaawansowany z pewnością nie zrobimy tego za pomocą programów tego typu. Rozbudowane edytory tekstu umożliwiają niezwykle skomplikowane formatowanie tekstu, które nadaje mu bardzo profesjonalny wygląd. Do takich edytorów tekstowych zalicza się między innymi program Microsoft Word, który wchodzi w skład pakietu Microsoft Office. Jest to jeden z bardziej zaawansowanych edytorów tekstowych, który umożliwia profesjonalną obróbkę tekstu. Jego wadą jest jednak wysoka cena, która sprawia, że wiele osób korzysta z pirackiej wersji tego programu. Na szczęście obecnie na rynku znajduje się wiele programów darmowych, które nie są gorsze od Microsoft Word.

Krótko o modemach

Wśród sprzętu komputerowego, który przez użytkowników komputerów wykorzystywany jest coraz częściej znajdują się modemy. To właśnie one umożliwiają nam połączenie się z Internetem. Wszystkie dostępne obecnie na rynku modemy można podzielić na kilka rodzajów. Jeśli pod uwagę weźmiemy zasadę działania jaką wykorzystuje dany modem wyróżnimy modemy akustyczne oraz modemy elektryczne. Modemy akustyczne to jedne ze starszych typów modemów. Dane, które docierały do takiego modemu zmieniane były na dźwięki, których częstotliwość wynosiła 5 kHz. Modemy elektryczne to modemy, które wykorzystywane są obecnie. Modemy tego rodzaju generują impulsy elektryczne. Impulsy te modem przesyła bezpośrednio do kabla telefonicznego. Nie ma tutaj żadnych elementów pośredniczących. Modemy można również podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Modemy zewnętrzne mają charakter urządzenia, które nie jest wbudowane w komputer, a występuje oddzielnie. Taki modem można dokupić do komputera bez żadnego trudu. Jego połączenie z komputerem też jest niezwykle proste. Wystarczy bowiem podłączyć do komputera odpowiedni kabel od modemu, a następnie całość dobrze skonfigurować. Modem wewnętrzny ma postać specjalnej karty, która montowana jest wewnątrz komputera. Atutem takich modemów jest niezajmowanie dodatkowej powierzchni. Znajdują się one bowiem w jednostce centralnej. Są one jednak zdecydowanie rzadziej wybierane przez użytkowników komputerów.

O dyskach twardych

Jeśli rozmawiamy o sprzęcie komputerowych z całą pewnością trzeba wspomnieć o dyskach twardych, które są jedną z bardziej istotnych części komputerowych, które znajdziemy we wnętrzu jednostki centralnej. To właśnie na dyskach twardych zapisujemy wszystkie potrzebne nam informacje oraz dane. Bez obecności dysku twardego nie będzie możliwe również wgranie systemu operacyjnego, który umożliwia nam pracę z wykorzystaniem komputera. Dysk twardy zaliczany jest do rodzajów tak zwanej pamięci masowej. Jego nazwa wzięła się stąd, że jako podłoże dla właściwego nośnika wykorzystuje się dość twardy materiał. To właśnie ta cecha odróżnia dyski twarde od dyskietek, które takiego twardego podłoża nie mają. Przodkiem dostępnych obecnie dysków twardych była tak zwana pamięć bębnowa. Historia dysków twardych sięga aż roku 1956. To właśnie firma IBM opracowała, a następnie skonstruowała pierwszy twardy dysk. Był to dysk, który miał jak na owe czasy dość sporą pojemność, która wynosiła aż pięć MB. Obecnie dyski twarde produkowane są przez wielu znanych producentów sprzętu komputerowego. Możemy kupić dysk twardy takich firm jak Samsung, Toshiba, Seagate czy Maxtor. Kupując dysk twardy warto oczywiście wybierać te, które zostały wyprodukowane przez renomowane firmy. Dzięki temu nikniemy problemów związanych z funkcjonowaniem dysku. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego na dysku twardym warto zainstalować program antywirusowy.

Ogólnie o sprzęcie komputerowym

Mówiąc o komputerach z całą pewnością nie można zapomnieć o sprzęcie komputerowym różnego rodzaju. Sprzęt komputerowy można podzielić na ten zewnętrzny i ten, który znajduje się wewnątrz jednostki centralnej. W większości dyskusji na temat sprzętu komputerowe porusza się najczęściej tematykę sprzętu zewnętrznego, czyli różnego rodzaju drukarek, monitorów, myszek oraz klawiatur. Tymczasem sprzętem komputerowym jest także dysk twardy, procesor oraz karta pamięci. Wszystkie rodzaje sprzętu komputerowego można podzielić na te, które są niezbędne abyśmy mogli z komputera skorzystać oraz na te, które traktowane są jako dodatek poszerzający możliwości naszego komputera. Do sprzętu, który jest z całą pewnością niezbędny zalicza się elementy wewnętrzne komputera, czyli dyski twarde, pamięci, procesory oraz płyty główne. Bez ich obecności żaden komputer nie będzie z nami współpracował. Co więcej, nawet się nie włączy. Do elementów niezbędnych zalicza się również monitor, który pozwala na wizualizację tego co wykonujemy na komputerze. Monitory, które obecnie są najczęściej kupowane to monitory LCD. Zajmują one naprawdę niewiele miejsca, zużywają niewiele prądu oraz zapewniają doskonałą jakość obrazu. Niezbędna jest oczywiście także klawiatura, która pozwala nam się komunikować z komputerem. Sprzęt taki jak drukarka, skaner czy myszka nie jest niezbędny, ale z całą pewnością się przydaje.

O myszce komputerowej

Mówiąc o sprzęcie komputerowym z całą pewnością nie można zapomnieć o myszce. Jest to niewielkie urządzenie, które wprawdzie nie jest niezbędne do korzystania z komputera, ale z całą pewnością mocno się przydaje i sprawia, że praca przebiega zdecydowanie prościej. Myszki komputerowe dzielą się na kilka rodzajów. Jeśli pod uwagę weźmiemy mechanizm jaki został w nich zastosowany to wyróżnimy myszki mechaniczne, diodowe oraz laserowe. Myszki mechaniczne określa się również mianem myszy kulkowych. Jest to najstarszy rodzaj myszy, który jest wykorzystywany przez użytkowników komputerów zdecydowanie najczęściej. Myszki tego rodzaju wymagają zastosowanie specjalnej podkładki, która zapewnia idealnie równą powierzchnię. Tego typu myszki mogą bowiem poruszać się sprawnie tylko po takiej powierzchni. Myszki diodowe określa się również mianem myszy optycznych. To właśnie te myszki charakteryzują się oświetlaniem powierzchni, która znajduje się pod myszą. Myszy tego rodzaju nie wymagają stosowania podkładek, co jest ich wielkim atutem. Najnowocześniejszym rozwiązaniem w zakresie myszy komputerowych jest mysz laserowa. W myszkach tego rodzaju montuje się diody laserowe, które sprawiają, że myszy te są niezwykle czułe. Myszy komputerowe można dzielić także z uwagi na zastosowane połączenie. Wyróżnia się więc myszy bezprzewodowe oraz przewodowe. Myszy bezprzewodowe są niezwykle wygodne w użytkowaniu. Pozbawione są one bowiem kabla.

O klawiaturach do komputera

Mówiąc o sprzęcie komputerowym z całą pewnością nie można zapomnieć o klawiaturze. Urządzenie to pozwala nam zarówno na sterowanie naszym komputerem oraz wprowadzanie różnorakich danych do takich programów jak na przykład Microsoft Word czy Microsoft Excel. Klawiatury dzieli się między innymi ze względu na rodzaj konstrukcji jaka została zastosowana w ich budowie. Za najstarsze klawiatury uważa się te, które określa się mianem mechanicznych. Większość obecnych użytkowników komputerów takich klawiatur nawet nie pamięta. Wskazuje się również na klawiatury stykowe. Tutaj ruch klawiszy prowadzi do powstania swojego rodzaju zwarcia w skomplikowanym układzie elektronicznym. Takie klawiatury dzielą się dalej na kolejne rodzaje. Wyróżnia się więc klawiaturę sprężynową, membranową oraz klawiaturę z gumą przewodzącą. W budowie klawiatury membranowej dostrzeżemy kilka różnych warstw. Klawiatury z gumą przewodzącą są obecnie spotykane najczęściej. To właśnie klawiatury tego rodzaju są najczęściej wykorzystywane przez obecnych użytkowników komputerów. Wyróżnia się także klawiatury bezstykowe. Ten rodzaj dzieli się na kolejnych kilka. Wyróżnia się tutaj klawiatury optoelektroniczne, pojemnościowe oraz kontaktronowe. W podstawowym podziale klawiatur wyróżnia się także klawiatury ekranowe. Dzielą się one dalej na klawiatury dotykowe oraz klawiatury klasyczne. W przypadku tych klawiatur układ klawiszy pojawia się na ekranie.

Powered by